Releases

Oh Tebins! – Arizona EP

Oh Tebins!, The Bassist
Tracks
1 Oh Tebins! - Rain
2 Oh Tebins! - Southern Trees
3 Oh Tebins! - Funishment (The Bassist Remix)
4 Oh Tebins! - And Juliet
5 Oh Tebins! - January
6 Oh Tebins! - Name Brand Bed
7 Oh Tebins! - Hours & Counting